IT Outsourcing

Outsourcing IT je dnes moderný spôsob riešenia poskytovania služieb v oblasti IT. Cieľom je zabezpečiť schopnosť bezproblémovej prevádzky informačných systémov a IT infraštruktúry vo firmách, ktorých zameranie nie je smerované na oblasť IT, ale nie len pre nich. Odpadá tak množstvo problémov so zabezpečením ľudských zdrojov, dosahuje sa komplexná starostlivosť, pružnosť a v neposlednom rade zníženie prevádzkových nákladov.

Základné oblasti poskytovania služieb:

- starostlivosť o zabezpečenie chodu IT infraštruktúry, (Windows, UINX)
- správa serverov, sieťových zariadení a pracovných staníc
- servis súčasných a dodávky nových zariadení
- bezpečnosť
- správa web stránok

Spoločnosť GAVEMONT ponúka v danej oblasti kvalifikovaných pracovníkov a všetky služby potrebné pre vytvorenie komplexného a plne funkčného riešenia.