Monitoring vozidiel

V dnešnej dobe, je kvalitná logistika jedným z hlavných faktorov, ovplyvňujúcich hospodársky výsledok spoločnosti. Riadenie dopravných zdrojov a správa vozového parku je hlavnou súčasťou logistiky a to nie len dopravných spoločností.

Satelitné sledovanie vozidiel, alebo aj GPS monitoring vozidiel, predstavuje jeden z nástrojov zefektívnenia riadenia vozového parku firmy. Pre dopravené spoločnosti sa tak otvára možnosť zvyšovania kvality služieb ponúkaných zákazníkom. Vaša pridaná hodnota pre zákazníka, predstavuje aj nárast zisku spoločnosti. Sledovanie je určené aj pre firmy a jednotlivcov, ktorý potrebujú skvalitniť riadenie vlastného vozového parku. Zjednoduší sa záznam knihy jázd, vyriešite kontrolu súkromných a služobných jázd zamestnancov, zjednoduší sa správa údržby vozidiel a mnoho iného. Získate tak nástroj na zníženie nákladovosti firemnej dopravy. V neposlednom rade, systém predstavuje určitý bezpečnostný prvok Vášho vozidla.

Sledovanie vozidiel predstavuje celý rad zberu údajov a neobmedzuje sa iba na polohu vozidla. Systém môže zaznamenávať, okrem základných údajov, ako je poloha, rýchlosť, najazdené kilometre, aj prihlásenie vodiča, súkromnú a služobnú jazdu, meranie spotreby PHM pomocou palivovej sondy či sledovanie teploty v chladiarenskom boxe. Tieto údaje, pri správnom vyhodnotení, tak tvoria dôležitú informáciu potrebnú pre riadenie.

Spoločnosť GAVEMONT ponúka v oblasti monitoringu vozidiel moderné a inovatívne riešenie od firmy Aldobec technologies. Tvorí ho kombinácia monitorovacej jednotky ALC Lite vo vozidle a flexibilného riadiaceho softvéru, prístupného cez internet.

Monitorovacia jednotka je určená pre osobné, dodávkové, nákladné a špeciálne vozidlá. Na získanie polohy monitorovacia jednotka využíva satelitný systém GPS (Global Position System) a na komunikáciu so serverom systému sa využíva technológia dátového prenosu GPRS (General Packet Radio Service).