Monitoring vozidiel - Popis

Spoločnosť GAVEMONT ponúka v oblasti monitoringu vozidiel moderné a inovatívne riešenie od firmy Aldobec technologies. Využíva najnovšie technológie, ktoré jej umožňujú poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby. Tvorí ho kombinácia monitorovacej jednotky ALC Lite vo vozidle a flexibilného riadiaceho softvéru , prístupného cez internet.

Monitorovacia jednotka je určená pre osobné, dodávkové, nákladné a špeciálne vozidlá. Na získanie polohy monitorovacia jednotka využíva satelitný systém GPS (Global Position System) a na komunikáciu so serverom systému sa využíva technológia dátového prenosu GPRS (General Packet Radio Service). Komunikácia so serverom je zabezpečená protokolom SSL, čo znemožňuje úniku alebo zneužitiu dát. Dáta zaznamenané jednotkou sú odoslané na server, spracované systémom a následne dostupné užívateľom prostredníctvom webového rozhrania. Informácie sú tak dostupné užívateľovi kdekoľvek v reálnom čase a zároveň sú uchovávané po dobu niekoľkých rokov.

Základná charakteristika systému:

- výber z niekoľkých variant monitorovacích jednotiek podľa vlastných požiadaviek
- jednoduchý prístup k údajom cez internetový prehliadač, (Internet Explorer, Mozila, Opera)
- prístup zabezpečený 24 hodín denne
- prenos údajov zabezpečený protokolom SSL
- neobmedzený počet užívateľov pre každú firmu a nastavenie ich práv
- možnosť prístupu viacerých dispečerov naraz
- prehľadný a prepracovaný systém
- automatická prevádzka bez nutnosti zásahu obsluhy
- možnosť zdieľať vozidlá ďalším klientom
- rozlišovanie súkromných a služobných jázd
- identifikácia vodičov na základe prihlásenia vo vozidle
- prepojenie s tankovacími spoločnosťami, CCS, ESSO, Eurowag, Slovnaft, Shell, OMV
- rôzne prehľadné štatistiky o prevádzke vozového parku
- nízke náklady na prevádzku aj v zahraničí - široká škála nastavenia správania sa jednotky v roamingu
- automatické tvorenie knihy jázd
- zobrazenie jázd na mapách
- technické informácie o 970 vozidlách
- rôzne rozšírené funkcie ako : údržba vozidiel, automatický výpočet diét v zahraničí a iné
- meranie a vyhodnotenie spotreby PHM pomocou palivovej sondy v nádrži