Štruktúrované kabeláže

Štruktúrovaný kabelážny systém je sieť metalických a optických káblov, rozvádzačov, zásuviek a iných pasívnych prvkov v hierarchickom usporiadaní. Je to základný prvok riešenia inteligentných budov. Jeho úlohou je vychádzať v ústrety všetkým telekomunikačným potrebám a rovnako požiadavkám zákazníka. Umožňuje prenos viacerých druhov na sebe nezávislých signálov ako dáta, obraz, zvuk, riadenie, po jednom type kabeláže, bez závislosti na použitom hardware a type prenosového protokolu. Od kvality siete, čiže od kategórie a typu siete sa odvíjajú prenosové rýchlosti, ktoré môžu byť od 100 Mbit/s až po niekoľko Gbit/s. Preto je dnes nutné už pri samotnom návrhu dimenzovať kabelážny systém tak, aby bol perspektívny do budúcnosti, čo pri súčasnom vývoji techniky znamená jeho dlhú životnosť.

Poradenstvo a návrh systému

Základom dobre fungujúceho a perspektívneho systému je odborný návrh a kvalitná realizácia. Preto je našou snahou poskytnúť zákazníkom komplexné služby. Návrh systému tak spočíva v špecifikácii toho, čo zákazník konkrétne potrebuje, predbežným projektom a cenovou kalkuláciou.
Zákazník si môže zvoliť komponenty od renomovaných výrobcov, čím mu je zaručená konečná certifikácia kvality a teda aj systémová záruka 15 až 20 rokov. Okrem funkčného prevedenia systému je dôležité aj konečné vizuálne prevedenie. To je prevažne závislé na konkrétnom objekte pre ktorý sa systém projektuje. A tak pre novostavby, rekonštrukcie, alebo už existujúce priestory, je treba zvoliť vhodné riešenie. Môže to byť podomietkové prevedenie, podparapetný systém, podlahové vedenia, jednoduché PVC žľaby, alebo iné vhodné riešenia.


Realizácia

Samotnú inštaláciu kabelážneho systému vykonávajú skúsení montážni pracovníci na vysokej technickej úrovni. Začína sa vytvorením trás, pokračuje ťahaním káblov, montážou zásuviek a rozvádzacích skríň a iných prvkov. Po inštalácii je každý prípojný bod premeraný a zákazník obdrží meracie protokoly. Samozrejmosťou je dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, blokové a systémové schémy. Podrobné vysvetlenie a zaškolenie obslužného personálu je taktiež neodmysliteľnou súčasťou úspešného odovzdania inštalácie.