Dochádzkové a prístupové systémy

Súčasťou IT infraštruktúry sú dnes aj systémy sledujúce pohyb ľudí, príchody a odchody pracovníkov a návštevy. Ponúkame Vám moderné riešenia založené na nových technológiách, od jednoduchých čipových kariet (RFID), až po snímanie biometrických údajov, ako otlačok prsta alebo ruky.

Využitím technológie RFID môžete sledovať aj rôzne technologické procesy alebo pohyb tovaru.

Súčasťou systému, alebo samostatným prvkom, môžu byť kamerové systémy. Ponúkame Vám realizáciu od jednoduchých IP kamerových systémov, až po profesionálne systémy na sledovanie pohybu ľudí, tovaru, stráženie objektov.

Spoločnosť GAVEMONT zabezpečuje kompletnú projekciu, dodávku, inštaláciu a servis v oblasti prístupových a sledovacích systémov .